Tilmeldte
21
Påskefrokost for voksenholdet Antal tilmeldte : Startdato og tid :> 18.05.2019 kl. 12.00 Slutdato og tid : 18.05.2019 kl. 12.00 Sted :
Navn Bemærkning
Anders Riisberg
Andrea Mortensen
Andreas Thorsager
Brian Nielsen
Diana Holm
Ebbe Stoklund
Emil Nørby
Emil Nørby Har hermed betalt for både Johan og jeg
Emil Silkjær Bregnballe
Ida Augusta Press Mathiasen
Katja Abild Eskesen
Michael Hartvig
Mikkel Vindfeldt
Min-Ho Ahn Veronica
Sandra Mehri Sand Kalaee
Sandra Stevanovic Stefan (Marija kommer senere)