Vedtægter for Risskov Taekwondo klub.


 Risskov Taekwondo Klubs bestyrelse arbejder ud fra de paragrafer der er beskrevet i klubbens vedtægter.

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til de retningslinjer der foreligger fra Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Idræts forbund samt Aarhus kommune.